Senator Steve Santarsiero, Valerie Mihalek and Don Mihalek